top of page

Toyota Corolla KE70 DX

Lada Base

fr_legendz_

December 6, 2023

00020000000003E303E3005A000000960701 FFFF00000000006400640000FFFFFF8C0109 < 00020000000003E303E3005A000000FF0601 FFFF0335012F033306010065FFFFFFFF0009 < FFFF00000000000A000A00B4FFFFFFFF0009 > FFFFFD060031025D07F3FF53FFFFFFFF0009 < FFFF00000000000A000A00B4FFFFFFFF0001 > FFFFFBA502B0052700D20066000000FF0609 < FFFF00000000000C000CFFACFFFFFFFF0009 > FFFFFC6AFEC403DF009D0056000000FF0609 < FFFF00000000000C000CFFACFFFFFFFF0009 > FFFF0030FD14019707E0010BFFFFFFF10009 < FFFF00000000000A000A00B4FFFFFFFF0009 > FFFF0030030D019707E0005BFFFFFFF10009 < FFFF00000000000A000A00B4FFFFFFFF0009 > > FFFF00000000006400640000BBC9D0FF0009 < FFFF023800000133003CFFA6FFFFFFFF0009 FFFF03DF000001300052005AFFFFFFFF0009 FFFF03E1000000D6001B005AFFFFFFFF0009 FFFF0307FDBD00B9002CFFF8FFFFFFFF000D FFFF0307FDC300B9002CFFF7FFFFFFFF000D 0002022302C300640064FFA6FFFFFF000705 > FFFF00000000006400640000DCDCDCFF0001 FFFF0042006F008F007C0000FFFFFFFF000D < 00020087FF010074002BFFA63E0000FF0001 020F0099FF0800090007010EFF0000250101 020F006CFF6000090007010EFF0000250101 020F0089FF6E00090007010EFF0000250101 020F0097FF5B00090007010EFF0000490101 020F007FFEFB00090007010EFF00003A0101 020F0099FEAD00090007010EFF0000200101 020F0090FED500090007010EFF0000200101 020F0077FE9100090007010EFF0000200101 0FA5009FFEF800070002010DFF00006A0001 0FA5009FFF370005000201C1FF0000690001 0FA50098FEC80005000201C1FF00004E0001 0FA50094FE98000500020276FF0000820001 00020082FE41002D0029FFA6842B0DFF0001 0FA5008AFE3900030003FFED0000009A0001 0FA50065FE3C0003000D00030000009A0001 0FA50078FE4F0003000300690000009A0001 020F0099FE660007000600B4FF71003E0101 020F007AFE4A0007000600B4FF71003E0101 020F0083FE3C0007000600B4FF4A00790101 0FA5008FFE2D0007000B0091911F00FF0101 0FA50095FE1B0002000F0055000000FF0001 0FA500A3FE320004000E0096FFFFFF5A0101 0002008AFFBB0021002CFFA6000000FF0001 0FA50095FF070004001A00B4FF0000620101 FFFF0026FF6E006400560000FFFFFFFF0009 000200B5FEEC00B3000BFFA6000000FF0001 0FA5006DFEA0000600070000000000FF0001 0FA5007AFE8900030009005A000000FF0001 0FA50071FF77000600040000000000FF0001 0FA50074FF7C00030009010F000000FF0001 00020047FEF800B2000EFFA6000000FF0001 0FA50065FEC2000300280000FFFFFF3C0101 0FA500B0FEE30001002A0000FFFFFF2E0001 0FA50039FEC70001002C0000FFFFFF370101 0FA50040FE4A000B0002005AFFFFFF370101 00020132FEDC00A20064FFA6000000000701 > FFFFFFFF000000640064005AFFFFFFFF000D < 000200EA00B600C200640000000000FF0001 FFFFFFFF0080004000400000FFFFFFFF0009 FFFF00BF00B6005500550000000000FF0009 FFFF009C0081004000400000FFFFFFFF0009 FFFF015A00B5005700570000000000FF0009 FFFF00BE00E700390033021CFFFFFF340009 FFFF015A00E800390033021CFFFFFF340009 FFFF00040004006400640000A3A3A3FF0009 < FFFF01DA00A900AD017FFFFCFFFFFFFF0009 < FFFF00000000001000100000FFFFFFFF0001 > FFFF01D900F0004100A9FF9FFFFFFFFF0009 < FFFF00000000001000100000FFFFFFFF0009 > FFFF01B200A6003D002B0048FFFFFFFF0009 FFFF01AF00D90023000F0072FFFFFFFF0009 FFFF01B700D500240013006AFFFFFFFF0009 FFFF01A20078002D0018002CFFFFFFFF0009 FFFF01B200B40039001F005CFFFFFFFF0009 FFFF01D000BD003D002B006DFFFFFFFF0009 FFFF01B400640015001D0022FFFFFFFF0009 FFFF01CD010100040025FFA5FFFFFFFF0009 > FFFF01C800A800090004005AFFFFFFFF0309 < 0002007E007A0176021AFFA6C0C0C0FF0001 0FA50144F70C003A02420000000000BF0601 0002FF60F71C0097090C0000000000BF0601 0FA5FEF208E6001002080000C0C0C0FF0001 0FA5FFD10B21001002080000C0C0C0FF0001 0002FE7B01CD00CE00CE005AC0C0C0FF0001 FFFF0030008A06990699005AFFFFFF650009 < FFFF0000000000050005005AFFFFFFFF0009 > FFFFFE6C03290A940A94001C000000650001 < FFFF0000000000050005005AFFFFFFFF0009 > FFFF01CA017F03BC03BC0000FFFFFFFF0001 < FFFF00000000000DFFF9FFA6FFFFFFFF0009 > FFFF0047019D13E813E8005AE0E0E0FF0009 < FFFF0000000000010001005AFFFFFFFF0009 > > FFFF01200089008B0317FFA6DEF1FF940109 < FFFF000000000007000700B4FFFFFFFF0009 > FFFF01E10094003400340043000000FF0009 >
0002000000001B581B580000DCDCDCFF0001 0002035200000038001CFFA6000000FF0001 FFFF00000000006400640000FFFFFFFF0309 < 0002000000001B581B580000C5C5C5FF0001 FFFF0000000000640064FFA6FFFFFFA30009 < 0002000000001B581B58005AC5C5C5FF0001 0FA50000036E00040019FFA6FFFFFFFF0001 0FA50083035000040009FF62FFFFFFFF0003 0FA50000032B00040025005AC5C5C5FF0001 FFFF009B037200190013FFFEC5C5C5FF000B FFFF00850387000F000A0022C5C5C5FF000B > FFFF00000000006400640000000000FF0009 < FFFF011401D7FFDD00280000FFFFFFFF0009 FFFF011901B5FFE9001A0000FFFFFFFF0009 FFFF01080190001C00110006FFFFFFFF0009 FFFF0131018700030005FFEAFFFFFFFF0009 > FFFFFFFDFFFCFF9C006400B4000000FF0009 < FFFF011401D7FFDD00280000FFFFFFFF0009 FFFF011901B5FFE9001A0000FFFFFFFF0009 FFFF01080190001C00110006FFFFFFFF0009 FFFF0131018700030005FFEAFFFFFFFF0009 > FFFF0000028E00AA0DE5005AFFFFFFCB000D < FFFFFFEA000000060006FF4CFFFFFFFF000B > FFFFFFD2030701220BDD005A00000067000D < FFFF000000000008000800B4FFFFFFFF0009 > FFFFFFAA0340003503F8005AFFFFFFBB000D < FFFF000000000008000800B4FFFFFFFF0009 > FFFF03CC0000007704DB0000000000730009 < FFFF000000000008000800B4FFFFFFFF0009 > FFFFFDC502CC01EC0234FFA6FFFFFFB5000D < FFFF00000000001500150000FFFFFFFF0009 > FFFF01A002D201EC0234FFA6FFFFFFB5000D < FFFF00000000001500150000FFFFFFFF0009 > FFFF019F02E2007400640000000000FF000D FFFFFDC302E2007800640000000000FF000D FFFF0344FF6200040004FFA6000000FF000D FFFF024AFDA60039004D005A000000980009 0FA5033F00000005003E0000000000810001 FFFFFFA9033F001C03C5005AFFFFFFE1010D < FFFF0000000000080008FF4CFFFFFFFF0009 > FFFFFC680000009704930000000000D90009 < FFFF000000000008000800B4FFFFFFFF0009 > FFFFFC4700000033043CFF4CFFFFFF4B0109 < FFFF000000000008000800B4FFFFFFFF0009 > FFFFFEE60251003D0040FFF200000029000D < FFFF0000000000190019005AFFFFFFFF0009 > FFFFFCD401420017FFDDFFA6000000FF000D FFFFFCC500CD00100014005A000000FF000D FFFFFCC5010500100014005A000000FF000D FFFFFCBD00E9002F000C005A000000FF000D 0002FFC30365010D00120000000000FF0005 > FFFF001D01D9002400240000A8B7BFFF0009 < 0002036A000100D600050042FFFFFFFF0001 000203AE008C007300050040FFFFFFFF0001 FFFF01E200FC0185000C0001FFFFFFFF0009 FFFF03640105006700080001FFFFFFFF0009 FFFFFE2500F001B8000C0000FFFFFFFF0009 005202E5FF03001B00100018FFFFFFFF0001 0002028FFEF6004700050006FFFFFFFF0001 0002FCA6FFF400E60005007AFFFFFFFF0001 0052003DFED90220001B0002FFFFFFFF0001 0002FD8EFEC00017003FFFD4FFFFFF000701 0002FD4EFEF0001500050087FFFFFFFF0001 0002FD95FED5002E000500ABFFFFFFFF0001 0002FC4A00D900040068FF90FFFFFF000701 0002FFED00CD00200068FFA6FFFFFF000701 000202EE013800200102FFA6FFFFFF000701 > FFFF001CFE23FFDC002400B4A8B7BFFF0009 < 0002036A000100D600050042FFFFFFFF0001 000203AE008C007300050040FFFFFFFF0001 FFFF01E200FC0185000C0001FFFFFFFF0009 FFFF03640105006700080001FFFFFFFF0009 FFFFFE2500F001B8000C0000FFFFFFFF0009 005202E5FF03001B00100018FFFFFFFF0001 0002028FFEF6004700050006FFFFFFFF0001 0002FCA6FFF400E60005007AFFFFFFFF0001 0052003DFED90220001B0002FFFFFFFF0001 0002FD8EFEC00017003FFFD4FFFFFF000701 0002FD4EFEF0001500050087FFFFFFFF0001 0002FD95FED5002E000500ABFFFFFFFF0001 0002FC5900D600040068FF90FFFFFF000701 0002FFED00CD00200068FFA6FFFFFF000701 000202EE013800200102FFA6FFFFFF000701 > FFFF00000000006400640000FFFFFF6C0109 < 0002000000001B581B580000000000FF0001 0002004C0000010301030000FFFFFF4E0101 0FA5003B018D000B0049005AFFFFFF550105 FFFF0004023100500559005AFFFFFFE0050D < FFFF000000000008000800B4FFFFFFFF0009 > FFFFFDC10000021E051F00B4FFFFFFE00509 < FFFF000000000008000800B4FFFFFFFF0009 > FFFFFD940241005004670057FFFFFFE0050D < FFFF000000000008000800B4FFFFFFFF0009 > FFFF025B0241005D0325005EFFFFFFE0050D < FFFF000000000008000800B4FFFFFFFF0009 > FFFF0000000000640064FFA6FFFFFFC10109 < 0002000000001B581B58005A000000FF0001 0FA50000036E00040019FFA6FFFFFFFF0501 0FA50083035000040009FF62FFFFFFFF0503 0FA50000032B00040025005A000000FF0001 FFFF009B037200190013FFFE000000FF000B FFFF00850387000F000A0022000000FF000B > 0FA5033F00000005003E0000000000FF0001 FFFFFCF4024F005000680052FFFFFFD8050D < FFFF000000000008000800B4FFFFFFFF0009 > FFFF02460265004103ACFFAA000000FF000D < FFFF0000000000150015005AFFFFFFFF0009 > FFFFFDC502CC01EC0234FFA6FFFFFF95050D < FFFF00000000001500150000FFFFFFFF0009 > FFFF01A002D201EC0234FFA6FFFFFF95050D < FFFF00000000001500150000FFFFFFFF0009 > 0005FED801FC00270027FFF9000000FF0005 0005FED8FDE700120027FFAF000000FF0001 FFFFFDD6025F004103B0FFA3000000FF000D < FFFF0000000000150015005AFFFFFFFF0001 > FFFF0000028E00AA0DFD005AFFFFFF60050D < FFFFFFEA00000006000600B4FFFFFFFF000B > FFFF019F02E2007400640000000000FF000D FFFFFDC302E2007800640000000000FF000D FFFF0344FF6200040004FFA6000000FF000D FFFFFFFDFFFCFF9C006400B4000000FF0009 < FFFF011401D7FFDD00280000FFFFFFFF0009 FFFF011901B5FFE9001A0000FFFFFFFF0009 FFFF01080190001C00110006FFFFFFFF0009 FFFF0131018700030005FFEAFFFFFFFF0009 > FFFF00000000006400640000000000FF0009 < FFFF011401D7FFDD00280000FFFFFFFF0009 FFFF011901B5FFE9001A0000FFFFFFFF0009 FFFF01080190001C00110006FFFFFFFF0009 FFFF0131018700030005FFEAFFFFFFFF0009 > FFFF02FD001D003C047F00B4FFFFFFC6000D < FFFF000000000008000800B4FFFFFFFF0009 > FFFFFC4700000033043CFF4CFFFFFFE00509 < FFFF000000000008000800B4FFFFFFFF0009 > FFFF0323FEA4003700BAFF82FFFFFFC6000D < FFFF000000000008000800B4FFFFFFFF0009 > FFFFFFA9033F001C03C5005AFFFFFFCF010D < FFFF0000000000080008FF4CFFFFFFFF0009 > FFFF02280000001A004F0000FFFFFF6E0109 FFFF024AFDA60039004D005A000000980009 FFFFFEE60251003D0040FFF2000000A3000D < FFFF0000000000190019005AFFFFFFFF0001 > > FFFF00000000006400640000FFFFFFFF0009 < 0002000000001B581B580000000000FF0601 FFFF0344FF6200030003FFA6AF0000FF000D FFFF033BFF2000520149FF4CFFFFFF94010D < FFFF000000000007000700B4FFFFFFFF0009 > FFFF02FD000000120012005AFFFFFFFF0009 FFFFFFDA0259000600060000BBC9D0FF0009 FFFFFFDEFDA300060006FF4CBBC9D0FF0009 FFFFFFFF028600140017005AFFFFFFFF0009 FFFFFFFFFD77001400170000FFFFFFFF0009 FFFF0144025C000600060000BBC9D0FF0009 FFFF0148FDA000060006FF4CBBC9D0FF0009 FFFF0276FD73001400170000FFFFFFFF0009 FFFFFCD401420015FFE0FFA6999999FF000D FFFFFD2202A6002B00460000000000FF000D FFFFFFB502A9013100460000000000FF000D FFFF029602A6007200460000000000FF000D FFFF0357006A000C000EFFA6202020FF000D >

The Toyota Corolla KE70 DX, a classic from the late 1970s to early 1980s, embodies reliability, affordability, and enduring design. Its modest exterior, simple yet durable interior, and renowned reliability make it a beloved vintage vehicle. Under the hood, it boasts an efficient engine, offering a balance between performance and fuel economy. The KE70 DX's legendary durability has earned it a cult following among enthusiasts. You can now use this car as a livery code in FR Legends!

Comments (24)

Guest
Feb 26

Code ???

0

Guest
Dec 30, 2023

Wleleloe gedang goreng

Dx70 cuy

1

Guest
Dec 11, 2023

Nissan 350z pleaseeeeeeee😭🙏😭🙏😭

1

Guest
Dec 10, 2023

Da próxima faz um skyline 2000GT-R

0

Guest
Dec 10, 2023

Code del rayo mcqueen por favoor

0
bottom of page