top of page

S15 Uras Type-5

S15 Base

fr_legendz_

October 19, 2023

FFFF00000000006400640000FFFFFFFF0001 < FFFF0072FED3001900190000CACACAFF000D < 000200000000014602D30000000000FF0001 0FA50047FF3D0008007200AF232323FF0001 FFFF0095FF2A007B00660058FF0000FF0009 000200990147005000190002000000FF0001 0FA5FFCE00AE00050024FFF0000000FF0001 0002FF93FF5200BC0037FFA6000000FF0001 0FA5FFC5FF520007002E00B4000000650001 0FA5FF7DFF520007002E00B4000000650101 FFFFFF90001700060006FFF8FFFFFFFF0101 FFFFFF90FFA600060006FFF8FFFFFFFF0101 FFFFFF8CFF2C00060006FFF8FFFFFFFF0101 FFFFFF88FEAF00060006FFF8FFFFFFFF0201 FFFF021B002C00FB00CAFFAEFFFFFFFF0009 0041FF84FDDE00300428FFFCFFFFFFFF0001 020EFF81FDDA00350019FFA2202020FF0001 00020008008E015B0014FFA6232323FF0001 0002FFF8FE4D00730014FFA0141414FF0001 0002FFCCFD20007C0014FF9A0C0C0CFF0001 0002001A01D2017A001EFF810F0F0FFF0001 0007FE13FF2C0199026A00A1000000FF0001 003400F5FFE503CA000FFFA6000000FF0001 000200F2FE0B00DB001E0055000000FF0001 0FA50118010500330009005A000000FF0005 0FA500080094001D0004005A000000FF0005 0FA5FFFCFD24000B002F0061000000FF0001 0FA5FFF4FE0100200005010A000000FF0001 0FA5000400DE00280005FFA6000000FF0001 0FA50075025B00330009FF83202020FF0001 0002001A020E017A001EFF81000000FF0001 0002012E012B01DD001E005A000000FF0001 00020112FE070096001E0052000000FF0001 000200EAFD2D0096001E004D000000FF0001 0007FF9FFC590112012BFF8E000000FF0001 0007FDF6FF2C01A7027E00A1000000FF0001 > FFFFFFFBFF9C0064FF7A0000FFFFFFFF0005 < FFFF0078FE8100180005FFA1FFFFFF3F0109 FFFF0078FE81000E0003FFA1FFFFFF3F0109 FFFF0078FE8100060004FFA1FFFFFFFF0009 FFFF0048FE9B000A0007FF9FFFFFFF850109 FFFF004AFE9B00190003FF9FFFFFFF850109 > FFFF015D02E30064FF7A00AFFFFFFFFF000D < FFFF0078FE8100180005FFA1FFFFFF3F0109 FFFF0078FE81000E0003FFA1FFFFFF3F0109 FFFF0078FE8100060004FFA1FFFFFFFF0009 FFFF0048FE9B000A0007FF9FFFFFFF850109 FFFF004AFE9B00190003FF9FFFFFFF850109 > >
FFFF0000FFFF006400640000FFFFFFFF0009 < 00020000000003D503D50000908F8FFF0001 0FA50243FCFC0015FFE70000FFFFFFFF0005 0FA5017DFCFCFFEEFFE70000FFFFFFFF0005 0FA5011AFD19FFF8FFD80087908F8FFF0005 0FA501E7FD68FFFBFFD1005A908F8FFF0005 0FA5025BFD69FFF6FFD1002D908F8FFF0005 FFFF01D9FCC10083007000B4000000FF000D FFFFFC75FEF7FFF900100000000000BC000D FFFF011FFC5EFFF8001101680000002A000D FFFFFFD4FC96001800AB005A0000008E000D FFFFFC8A0000002100780000000000490009 FFFFFC80016B00220014FFA63333334A0001 FFFF0000FFF800640064005AFFFFFFA8000D < FFFFFF79033F002E00040000FFFFFFFF0109 > FFFFFCC7005700110004005AB6B6B6320005 FFFFFCA100000002006300B43333336A0009 FFFFFC6CFECDFFF4FFF4010E333333A1000D FFFFFC6CFE6C0007FFF4010E333333A10005 FFFFFCDAFF5A0059000B005BEAEAEAFF000D FFFFFCDF0003003E0005005A4F4F4FBB0009 FFFFFCD9FE78001BFFFB0060EAEAEAFF000D FFFFFCE0FE96001BFFFB005BEAEAEAFF000D FFFF000000000064006400B4D3D3D3FF000D < FFFFFF6D0280000D00E8005DFFFFFFFF0009 FFFFFDD9025B001100AC0060FFFFFFFF0009 FFFFFD8B0264001500F8005BFFFFFFFF0009 FFFFFD1E024B001500F80061FFFFFFFF0009 FFFFFEC902750006006C005F5E5E5EFF0609 0002FC150269006400640066FFFFFF000701 > FFFFFCE2FCE602C0012705C5FFFFFF4A000D < FFFF000000000010001000B4FFFFFFFF0009 > FFFFFD86FD4A08280184000BB7B7B7BB0005 < FFFF00000000000F000F00B4FFFFFFFF0009 > FFFF01D902D503A6030504ECFFFFFF5E0009 < FFFF00000000000F000F00B4FFFFFFFF0009 > FFFF01DA02B3024B00EFFF4C8F8F8F8D000D < FFFF00000000000E000E00B4FFFFFFFF0009 FFFF00000000000C000A00B4CACACAFF0009 > FFFFFCB10000FFFF006300B43333337D0009 FFFFFDCBFD810051000600BAA3A3A3D1000D FFFFFD54FD5D0073000C022CA3A3A3D1000D FFFFFCE50093000E000E0028EAEAEAFF000D FFFF00A2036E00250017FFC5FFFFFF67000D FFFFFEBE0375001B0017FF91FFFFFF4E000D FFFFFCE50097000E000E0028EAEAEAFF000D FFFFFCE5009C000E000E0028A09E9EFF000D FFFFFCD9FF620047FFFF005B4F4F4FDB000D FFFFFCE5FE4600340008005D4F4F4FC1000D FFFFFC1FFEB100860004005AFFFFFFFF000D FFFFFFAEFCAE00CF002800B4FFFFFF7A000D FFFFFFAEFCB700CF002800B4434343AA000D FFFF0009FD91000500780061D3D3D3FF000D FFFFFFDEFD6FFFFF007C0061D3D3D3FF000D FFFFFFBBFC4EFFFC004D010EFFFFFF91000D FFFFFFC5FC6C011C000F00B4FFFFFFED050D FFFFFFC4FC6D00D9000800B400000076060D FFFFFC34FE4F00120004FFA6FFFFFF9D0005 FFFFFC34FF6EFFDA0004FFA6FFFFFF9A0005 FFFFFC44FE330001001F00B4585858FF000D FFFFFD3100000009004B0000FFFFFF420009 FFFFFD5B0117000B0017FFE2FFFFFF15000D FFFFFE380137000B0032FFA6FFFFFF54000D FFFFFE96000000230049FF4CFFFFFFFF0009 FFFFFEFF00C505B202D80051797979AF000D < FFFF000000000009000C005AFFFFFFFF0109 > FFFFFEEB000005B202D8005A797979D00009 < FFFF000000000009000C005AFFFFFFFF0109 > FFFFFF0700A7053A02560051797979A7000D < FFFF000000000009000C005AFFFFFFFF0109 > FFFFFF1400C104CE01C80051797979FC000D < FFFF000000000009000C005AFFFFFFFF0109 > FFFFFFDE0000FFEE0049FF4CD3D3D3FF0009 00020218000001340058FFA6D3D3D3FF0001 FFFF020D00000019FFAC0168515151E50609 FFFF007B00D6FFEE0035FEF2D3D3D3FF000D FFFFFF48FDF70008FFDDFFCBD3D3D3FF000D FFFF01D3000004010320005AFFFFFF720009 < FFFF00000000001E001D0000FFFFFFFF0009 > FFFF01D7000004010320005A696969720009 < FFFF00000000001E001D0000FFFFFFFF0009 > FFFF016DFE20FFF80033FED9868686FF000D FFFF007F01CAFFEE0053FFA6D3D3D3FF000D FFFFFC160000FFFF00630000FFFFFF810009 FFFFFC2900000002004E0000FFFFFF19000D FFFFFD0FFD1500020010010EFFFFFFAD000D FFFFFD27FD2E0005001801C2FFFFFFAD0005 FFFFFC4CFF10FFFF0005000FFFFFFFBA000D FFFFFD1FFCE60057006400B6848484FF000D FFFFFDC1FD33006900C500B4FFFFFFCE000D FFFFFE2DFCFE004D00C50087FFFFFFCE000D FFFFFC3D000000A20019FFA6FFFFFFFF0009 FFFFFC1F0000018C0016FFA6FFFFFFFF0009 FFFFFBC60000019A003F005A444444FF0001 FFFFFC200000018CFFFEFFA6FFFFFFFF0009 FFFFFC54FF1500010005000FFFFFFFFF000D FFFFFE7E02FE0011001000000000004C000D FFFFFE9E03260019001400000000008B000D FFFFFD7FFD2F005A006F00CBFFFFFFB5000D FFFF02C600000004003200B4FFFFFF470009 FFFF02B00000FFF8FFB700B4D3D3D3FF0009 FFFF03A8000F00120078FF4C000000CC0009 FFFF034D00000006001800000000009C0009 FFFFFDBFFCBF0083007000B4000000FF000D FFFF02EE0000000300490000FFFFFF7F0009 FFFF032FFE8600050006FFA6FFFFFFB10005 FFFF032FFF0600140006FEF2FFFFFFB10005 FFFF030500000395002EFFA6FFFFFF9E0009 FFFF031000000E620325FFA6FFFFFF6D0009 FFFF03390000FFFC004C0000000000320009 FFFF03760000FFFC004C00000000003F0009 FFFF03050000031A0025FFA6C7C7C7B60009 003E034D014A00AA0010FFA60000004A0005 003E0352014900AA0010FFA6D2D2D2920005 003E0330032700AA001000000000005B0005 003E0331032C00AA00100000D2D2D27C0005 FFFFFDF7FF2000DE001200A8868686FF000D FFFFFDF7FF2600DE001200A8FFFFFFFF000D FFFFFE7E02FBFFFC000C005AFFFFFFB1000D FFFFFE4602DFFFEC001F0085FFFFFFB1000D FFFF030802DB00BDFC960058FFFFFF9D000D FFFFFC72FEDA003F0039FFA6000000FF000D < FFFF006C0008000B0030000AFFFFFFFF0009 FFFF0088000E0016000D0067FFFFFFFF0009 FFFF000FFFE2000C0052FFACFFFFFFFF0009 > FFFF0003FFFC00640064005AFFFFFFFF0005 < FFFFFEBA03B10033000DFF52FFFFFFFF0009 FFFFFE860389001B000DFFB4FFFFFF350009 > FFFFFC3A00000028002800B4000000FF0009 FFFFFC53FED30001000F0004AEAEAEC5000D FFFFFC4CFF38000200020000FFFFFFFF000D FFFFFC4DFF3A000200020000FFFFFFFF000D FFFFFC4FFF3A000200020000FFFFFFFF000D FFFF0006FFFE006400640000FFFFFF790009 < FFFFFE8002FE0005000D005AFFFFFFCD020D FFFFFE8502F9000F000B000CFFFFFFFF000D FFFFFE99034B000D000B000CFFFFFFFF000C FFFFFE9103500005000D005AFFFFFFDF020C > FFFF012F034A0064001C0000FFFFFFFF000D FFFFFE3D03550064001C0000FFFFFFFF000D FFFF00EE0364000A000A005AFFFFFF26000D FFFFFE840367000AFFF8005AFFFFFF2F000D FFFF0000000000640064FFA6FFFFFFFF000D < FFFFFE1903BA0003FFEAFF99FFFFFFFF0009 FFFFFE99039E00030003FF4CFFFFFFFF0001 FFFFFF8E039E002D00030000FFFFFFFF0001 FFFFFE2103B000020014004DFFFFFF6E0009 FFFFFE8503A000020003FFF5FFFFFFFF0009 FFFFFE3303B0000FFFFD00A9FFFFFFFF0009 > FFFF03BA00D905900590FFA6000000FF0009 < FFFF0000000000040004FFA6FFFFFFFF0009 > FFFF02DE00000080001EFFA6FFFFFFFF0001 FFFF0000000000640064005AFFFFFFFF0001 < FFFFFEEBFD3D00160016FF4CFFFFFFFF000B FFFF0000000000640064FFA6FFFFFFFF0001 < FFFF02CAFEE6000E000EFFA61F1F1FFF000D > FFFF02DC0317002E0027FFA3AEAEAEFF000B FFFF02DA031600270020FFA3434343FF000B > FFFF0292FF1F000E000EFFA61F1F1FFF000D FFFF0310FD6D000E000EFFA61F1F1FFF000D FFFF035A0000005A0023FFA6767676FF0001 > 000200000000042A042A000077858ADB0401 FFFF0125FFF000370039FFA6000000960001 FFFF0121FFF700370039FFA6FFFFFFFF0009 FFFFFD5FFFF3000C000C005A000000FF0001 < FFFF009E019E003800350012FFFFFFFF0001 > FFFFFD61FFF1000C000C005AFFFFFFFF0009 < FFFF009E019E003800350012FFFFFFFF0009 > 0FA503480000000500170000000000FF0001 FFFF02B1FF8500050005FFA6FFFFFFFF0009 < FFFF0000000000990099005AFFFFFFFF0009 FFFF00000000005B005B005A000000FF0009 FFFF00000000004D004DFFA6FFFFFFFF0001 003E00000000003C0082FFA6000000FF0001 > FFFFFE64030D00360044FFFE000000FF000D FFFFFF2D028D003A0033FF6300000035000D
Comments (10)

Mitchell Bassett
Mitchell Bassett
2023년 10월 22일

How do you get those rims

5

게스트
2023년 10월 21일

this s15 clean bro!

3

게스트
2023년 10월 20일

next bn sports s13 with website sticker and BN sports sticker ty

3

soynoob38
soynoob38
2023년 10월 19일

How You have the mod +19 wheels and better wheels?


2

게스트
2023년 10월 19일

Cool s15 but a like GTR R32

2
bottom of page